עם המורה . 1 אורי ואדווה ביקרו בתערוכת המצולעים במוזאון . א . מה סוג המצולעים שבתמונה ? דיון במה שני המצולעים שונים ? במה הם דומים ? מצאו תכונות רבות ככל האפשר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית