תוכן העניינים א . צורות חופפות ...................................................................................................... 98 ב . מצולעים משוכללים ........................................................................................... 106 ג . ריצוף ....................................................................................................................... 112 חזרו אחריי ברצף : רצף רצף רצפה מרצפת , רצף רצף רצפה מרצפת ... אביזרים לפרק שקפים דפי קרטון בחוברת האביזרים רשת נקודות מחיקה שקף להשוואת זוויות - מצורף לחוברת האביזרים מד זווית  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית