. 4 בכל סעיף יש מקבילית ששתיים מהצלעות שלה מסומנות בכחול ומודגש בה קודקוד . בכל מקבילית סרטטו גבהים מהקודקוד המודגש לכל אחת מהצלעות הכחולות . לפי הצורך , המשיכו את הצלעות בסרגל . דוגמאות דיון האם באחד המקרים הגבהים התלכדו עם הצלעות ? מה מיוחד במקבילית הזאת ? אתגר . 5 בכל סעיף סרטטו על רשת הנקודות מקבילית שהקטע הנתון הוא גובה שלה . סרטטו מקביליות שונות . מקביליות שונות הן מקביליות שאינן חופפות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית