פעילות פתיחה דיון האם תוכלו למצוא באותיות באנגלית קטעים מאונכים זה לזה ? באילו אותיות בעברית יש קטעים מאונכים זה לזה ? . 1 מה כתוב על שרשרת הדגלים ? כדי לגלות זאת , סרטטו אנך מכל נקודה אדומה לקטע הכחול בשרשרת הדגלים . עם המורה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית