תוכן העניינים א . ישרים מאונכים .................................................................................................... 76 ב . גובה של משולש ................................................................................................. 79 ג . גובה של מקבילית וגובה של טרפז ............................................................... 89 איך מודדים את הגובה של כלב יושב ? אביזרים לפרק סרגלי מקבילים - מצורפים לחוברת האביזרים סרגל משולש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית