. 1 קחו ארבעה משולשים כאלה מחוברת האביזרים ( עמוד 3 ) ובנו מכל הארבעה את המצולע המבוקש בכל סעיף . סרטטו ציור סכמטי שלו . שני הצדדים של כל משולש צבועים בצבעים שונים , ומותר להשתמש באיזה צד שרוצים . משולש א . מלבן שאינו ריבוע דוגמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית