קטעים חוצים עם המורה נדב וענבר סרטטו כל אחד קטע כחול וקטע אדום . נדב בסרטוט שלי הקטע האדום חוצה את הקטע הכחול . ענבר בסרטוט שלי שני הקטעים חוצים זה את זה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית