אתגר . 1 לפניכם שני מצולעים המורכבים ממרובעים . מה ההיקף של כל מצולע ? חשבו בלי להשתמש בסרגל . . 2 בכל סעיף סרטטו קטע שיחלק את המצולע לפי המבוקש . דוגמה טרפז ומשולש קהה זווית :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית