פעילות לכל הכיתה . 1 השתמשו בפתקיות או בדף נייר וצרו דלתונים שונים כך : מקפלים : מסרטטים משולש כך שקו הקיפול משמש אחת הצלעות שלו וגוזרים : מקבלים דלתון : דיון  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית