מלבנים . 1 באוסף המרובעים שבעמוד 31 יש שלושה מלבנים . מצאו אותם וכתבו בעיפרון על כל אחד מהם " מלבן " באותיות קטנות . אבל כבר כתבנו שם אחר על כל המלבנים ! ינאי דיון לאיזה סוג נוסף של מרובעים כל המלבנים שייכים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית