יובל עם המורה . 1 עבדו בזוגות : הוציאו את סרגלי המקבילים המצורפים לחוברת האביזרים והניחו אותם על השולחן . בחרו בכל פעם שני סרגלים ( צהוב וכחול או שניים באותו צבע ) והניחו אותם זה על זה . התבוננו בחלק המשותף לשני הסרגלים . איזה מצולע אתם רואים ? קיבלתי מחומש ! איך קוראים למצולע שקיבלתי ? גיא  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית