. 1 » בכל סעיף מסורטט מרובע ששתיים מהצלעות שלו כתומות . סמנו את הקודקודים שבקצות הצלעות האלה . דוגמה באילו מרובעים לצלעות הכתומות יש קודקוד משותף ? שתי צלעות במצולע שיש להן קודקוד משותף נקראות צלעות סמוכות . » באילו מרובעים לצלעות הכתומות אין קודקוד משותף ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית