מעיין סימטרייה שיקופית של מצולעים עם המורה מעיין יוצרת מצולעים באמצעות קיפול וגזירה . אני מקפלת פתקית : אני מסרטטת מצולע בעזרת סרגל וגוזרת אותו :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית