צוף ציירה ציור בעזרת סרגל . א . מצאו וסמנו בציור של צוף : באדום - ישרים המקבילים לישר האדום בכחול - ישרים המאונכים לישר האדום בשחור - ישר שאינו מאונך ואינו מקביל לישר האדום . ב . מצאו וצבעו בציור מרובעים שונים , למשל : מלבן , ריבוע , מעוין , מקבילית וטרפז . כתבו בתוך כל מרובע את סוגו . מצאו וצבעו בציור מרובע שאינו שייך לשום סוג של מרובעים . ג . ערכו תחרות בכיתה : מי ימצא את המצולע בעל מספר הצלעות הרב ביותר ? שלום , אני המזכירון ! שכחתם משהו ? אני פה בשביל להזכיר לכם . חפשו אותי תמיד בתחתית העמוד .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית