תוכן העניינים פעילות פתיחה .......................................................................................................... 4 א . מצולעים – חזרה והעמקה .............................................................................. 5 ב . מרובעים ............................................................................................................... 24 ג . מקביליות .............................................................................................................. 29 ד . מקביליות מיוחדות : מלבנים , ריבועים ומעוינים ........................................ 34 ה . דלתונים וטרפזים ............................................................................................... 46 ו . עוד על מקביליות , דלתונים וטרפזים ........................................................... 54 ז . אלכסונים של מרובעים ................................................................................... 59 ח . בונים מרובעים ממשולשים .......................................................  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית