החוברת מלווה במדריך למורה . אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי פעולות במספרים עד מיליון - חלק ב 5 שוב חישוב 32 שברים - חלק ד 72 שוב חישוב 512 ספרות רומיות 912 שוב חישוב 214 פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אסתי הס , שרי ערן - הרשקוביץ , איתן קדמי © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - 2009 צוות המתמטיקה - טל ' , 03 - 6460177 פקס - -03 6460872 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , לתרגם , וכן אין לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר את החומר ו / או כל חלק שהוא מהחומר הזה . כמו כן אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בחומר זה , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת ובכתב מהמו " ל .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית