1 במחנה התקיימה תחרות קליעה למטרה . בסך הכול צברו המשתתפות 80 נקודות . לפניכם דיאגרמה המתארת את הנקודות שצברה כל משתתפת . א . הכינו טבלה כזו והשלימו אותה לפי שורת הדוגמה . ב . בדקו את עבודתכם בשורת הסיכום בטבלה : חשבו את סכום הנקודות , סכום החלקים וסכום האחוזים . 2 במושב " ערבות " יש 2 , 000 תושבים - רובם זוגות צעירים וילדים : 050 תושבים יוצאים כל בוקר לעבודה מחוץ ליישוב . 040 תושבים עובדים בתוך היישוב . 1 , 000 תושבים הם ילדים מתחת לגיל 18 ( ואינם עובדים ) . לשאר התושבים אין עיסוק קבוע . א . תארו בטבלה ובדיאגרמת עיגול את חלוקת העיסוקים של תושבי " ערבות" ( כמו בעמוד הקודם ) . רשמו בכל גזרה ובכל שורה בטבלה : את מספר התושבים את החלק שלהם מכל תושבי היישוב את האחוז שלהם מכל תושבי היישוב . ב . בדקו את עבודתכם בשורת הסיכום בטבלה : חשבו את סכום התושבים , סכום החלקים וסכום האחוזים . 3 בחנות הצילום מציעים שתי מצלמות בהנחה :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית