עם המורה 1 לפניכם דוגמה לבעיית חילוק ופתרונה : מסרט שאורכו 4 . 8 מטרים הכינו 4 רצועות שוות באורכן . מה היה אורכה של כל רצועה ? תרגיל : 4 . 8 : 4 = 1 . 2 תשובה : אורכה של כל רצועה היה 1 . 2 מטרים . דיון נסו להיעזר בפתרון הבעיה שלמעלה כדי לפתור את הבעיה הזאת : מחלקים 4 . 8 מטרים סרט לרצועות כך שאורך כל רצועה הוא 1 . 2 מטרים . כמה רצועות הכינו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית