1 לפניכם תרגילי כפל במספרים שלמים . פתרו אותם במאונך . 2 השתמשו בתוצאות של התרגילים מפעילות 1 כדי לפתור את התרגילים האלה . | 12 . 7 × 4 . 2 = א = | 0 . 83 × 19 ב | 0 . 42 × 1 , 270 = ג = | 47 . 1 × 1 . 04 ד | 1 . 9 × 8 . 3 = ה = | 0 . 471 × 104 ו  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית