8 בחנות הצבעים " צבעי הקשת " מכינים גוון כחול מיוחד . כדי לקבל את הגוון הזה צריך להוסיף לצבע הכחול כמות של צבע לבן שהיא 1 5 מהצבע הכחול שיש בפח . חשבו בכל סעיף : איזו כמות של צבע לבן צריך להוסיף לכמות הצבע הכחול הנתונה ? ד 15 | ליטרים המוכרים בחנות חישבו את כמות הצבע הלבן בעזרת תרגילים שונים . מצאו אילו מהתרגילים שלפניכם מתאימים לכל אחד מהסעיפים שלמעלה ופתרו אותם . המשך בעמודים 47 - 34 יש גם תרגילי חילוק שאותם למדו התלמידים לפתור ללא הפיכתם לתרגיל כפל . על כל סעיף בפעילות 8 אפשר לערוך דיון : כמה ליטרים צבע יתקבלו לאחר הוספת הצבע הלבן ? שימו לב : בסעיף ג אין מקום להוסיף צבע בפחים כי הם מלאים , אך אפשר להוסיף פח .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית