בתרגיל חזקה - הגורם החוזר נקרא בסיס , ומספר הפעמים שהגורם חוזר נקרא מעריך . דוגמה : 1 כתבו תרגיל חזקה שהמעריך שלו שווה לבסיס שלו ופתרו אותו : 2 השלימו מעריכים שונים , כתבו תרגילי חזקה מתאימים ופתרו אותם . א | הבסיס - 10 המעריך - תרגיל החזקה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית