הפרק " זמני הפועל ותפקידיהם " ( עמוד 99 בספר הלימוד , כרך ( 1 החיים , ואם הם אחד מצרכי בני האדם-למטרות חינוך והסברה ( כפי שסובר שי דורון , ( אזי , על פי הקצש"ע , אין חוששים לצערם של בעלי החיים וניתן להמשיך ולקיים את גני החיות . המקורות שנלמדו יצטרפו לקטעי המידע שקראו התלמידים בפרק ויוכלו לשמשם כנימוקים נוספים בדף העמדה שאותו עליהם לכתוב בפעילות . 3 על פרקי הלשון תוכלו לקרוא בחלק המד"ל הכללי , בעמודים . 22-23 הפרק " חד גדיא " ( עמוד 74 בספר הלימוד , כרך ( 2 בלימוד זמני הפועל יצאנו מתוך הנחה שדובר העברית כלשון אם שולט בהם באופן עקרוני . לכן לא הארכנו את הדיון בצורות הנטייה בזמנים ובגופים השונים . מוקד לימוד הפועל בפרק זה הוא שימושי הזמנים והפונקציות שלהם , ושילוב פעלים לזמניהם הדקדוקיים בהקשרים חיים . לימוד האמצעי הדקדוקי משמ כאן לא רק לעצמו , אלא כפתח כניסה להכרת סוגות ותת-סוגות . לדוגמה : התלמיד לומד על מרכזיות הפועל בזמן עבר בספרי היסטוריה , ובעבר אקטואלי ( עבר קרוב ) – בידיעות עיתונאיות . בפרקים אחרים ( ראו פרק 3 מפרקי הלשון ) נראה את מרכזיותי של ההווה הכללי , זה המציין במקרים רבים פ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית