ללא קשר לתמורות שחלו במאה , ה-21 עם העלייה בגיל וביכולות הקוגניטיביות התלמידים נדרשים להתמודד עם כמה מקורות מידע העוסקים באותו הנושא . עם זאת , לא ניתן להפריד את הדיון בנושא הלמידה ממקורות מידע מרובים מהתמורות שחלו במאה ה-21 ובעקבות כך גם מהנדרש מבוגרי בית הספר במאה זו . הבנה של שני מקורות מידע ומעלה מצריכה את הדברים האלה : יש להעריך הן את התוכן והן את המקור של כל אחד ממקורות המידע ; כמו כן , מתבקשים הקוראים להשוות בין מקורות המידע השונים ולהעריך את היחסים התוכניים ביניהם ( למשל האם הם משלימים או סותרים האחד את השני ?( וגם את הקשרים בין המקורות שלהם . בנוסף לכך , על הקוראים להציג הבנה כוללת מתוך כלל מקורות המידע ולהסיק מסקנות . כדי לעזור לתלמידים בכל הפעולות הקשות הללו יש צורך לזמן להם מצבים שונים של תרגול אסטרטגיית המיזוג . ב"מילה טובה מאוד לכיתה ה" שמנו במוקד של קידום המיומנויות את האסטרטגיות מסדר חשיבה גבוה , וביניהן את אסטרטגיית המיזוג . לדוגמה : בפרק " זוכרים את רבין" ( כרך ( 1 נחשפים הילדים לכמה טקסטים העוסקים בילדותו ובנערותו של יצחק רבין . התלמידים צוברים ידע ומשווים בין המיידע...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית