" אוריינות קריאה היא יכולתו של הפרט להבין טקסטים כתובים , להשתמש בהם , להעריך ולבקר אותם ולעסוק בהם במטרה להשיג את מטרותיו , לפתח את הידע והפוטנציאל שלו ולהיות חלק מהחברה " . ראינו לנכון להרחיב על אודות קריאה במאה ה-21 בהקשר לשני נושאים : למידה ממקורות מידע מרובים ותצורות שונות של טקסט .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית