ניהול תחום שפות : ד"ר נעמי גורבט ניהול הפיתוח : אודי גביזון ריכוז תהליך הפיתוח : רותי נויגרטן המדריך למורה : כתיבה : פזית קוטלר , רותי נויגרטן , נירה לוין , אורית אילן , ורד גביש וחיה אנקור ריכוז : פזית קוטלר הספר לתלמידים : פיתוח וכתיבה : אודי גביזון , אורית אילן , חיה אנקור , ורד גביש , נירה לוין , רותי נויגרטן , פזית קוטלר ייעוץ מדעי : פרופ' רינה בן-שחר , ד"ר נעמי גורבט ייעוץ פדגוגי : מירה אואן ז"ל , אודי גביזון קריאה והערות : חיה יצחקי , מירה אואן ז"ל פיתוח הפעילויות המתוקשבות : ניהול : יעל אסיף פיתוח : רינת פלח-דסקל , פזית קוטלר , ורד גביש , שיר חזן עריכה לשונית : ענת צ'רנובילסקי , טלי בלייכר ניקוד : טלי בלייכר , ירעם נתניהו עריכת מגדר : שרה אופק מנהל אמנותי : דני זוורו הפקה : גלי פרנק עיצוב הכריכה ועיצוב גרפי : מיכל ליכטר איור הכריכה : מיכל ליכטר תחקיר תמונות : דבורה גרודה , לליב גל זכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל , תמונות : דבורה גרודה , לליב גל הבאה לדפוס : דניאל אשל  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית