שמות עצם היכרות تعارف - ( נ' ) הפסקה استراحة – ( נ' ) חטיבת ביניים إعدادية مدرسة – ( נ' ) חצר ساحة – ( נ' ) טור عمود – ( ז' ) מגירה , ( נ' ) מגירות جوارير جارور، – נער , ( ז' ) נערה فتاة فتى، - ( נ' ) סבלנות تسامح - ( נ' ) פרס جائزة - ( ז' ) קול صوت - ( ז' ) שורה صف – ( נ' ) תור دور - ( ז' ) תינוק , ( ז' ) תינוקות أطفال طفل، – תרשים مخطط – ( ז' ) שמות תואר איטי – איטית بطيء/بطيئة – ביישן – ביישנית خجول/خجولة – זריז – זריזה رشيق/رشيقة – חברותי – חברותית اجتماعي/اجتماعية – חופשי – חופשית حر/حرة – כעסן – כעסנית – /ي الغضب ية מפחיד – מפחידה مخيف/مخيفة – נאמן – נאמנה مخلص/مخلصة – סבלני – סבלנית صبور/صبورة – סקרן – סקרנית فضول/فضولية – עצלן – עצלנית كسلن/كسلنة – שונות אף אחד أحد – אף פעם بتاتا - מלחיץ للضغط مسبب - מקובל بول ْ مق - " עושה חיים" يستمتع - שוחה נגד הזרם التيار ضد يسبح – שוחה עם הזרם التيار مع يسبح – פחדן – פחדנית جبان/جبانة – פטפטן – פטפטנית ثرثار/ثرثارة – צבעוני - צבעונית ملون/ملونون – רגיש – רגישה حساس/حساسة – רציני – רצינית جدي/جدية – שתקן – שתקנית الكلم قليل/قليلة – מילים לו...  אל הספר