פונקציות א . נקודות במערכת צירים 1 בכל מערכת צירים כתבו את שיעורי הנקודות המסומנות . 2 בכל סעיף תכננו וסרטטו מערכת צירים וסמנו בה את הנקודות הנתונות . 3 סרטטו מערכת צירים שבה המרחק בין השנתות בציר x והמרחק בין השנתות בציר y שווים , וסמנו את הנקודות האלה : D ( -2 , 3 ) C ( -2 , 3 ) B ( 2 , 3 ) A ( 2 , 3 ) חברו את הנקודות בקטעים כך שיתקבל מצולע . מהו סוג המצולע שקיבלתם ? 4 במערכת הצירים שלפניכם מסורטט משולש סימטרי לגבי ציר . x א . השלימו את שיעורי הקדקודים של המשולש . ב . קבעו אם הנקודה ( 0 , 1 ) נמצאת בתוך המשולש או מחוץ למשולש . ג . הציעו שיעורים של נקודה הנמצאת על הצלע . BC  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית