דוגמאות מה נלמד ? מנסרה משולשת ותכונותיה פריסות של מנסרה שטח פנים של מנסרה נפח של מנסרה מנסרה משולשת ותכונותיה דיון 1 בדפי הגזירה שבסוף הספר תמצאו פריסות של ארבעה גופים , כמו הפריסות המוקטנות שלפניכם . א . בנו את הגופים . ב . מהן התכונות המשותפות לגופים אלה ? מנסרה היא גוף הבנוי כך : יש לו שתי פאות שהן מצולעים חופפים ו"מקבילים , " הנקראים בסיסים . שאר פאותיו הן מקביליות המחברות בין הבסיסים . פאות אלה נקראות פאות צדדיות של המנסרה . מנסרה שפאותיה הצדדיות הן מלבנים נקראת מנסרה ישרה . שימו לב : בפרק זה נעסוק רק במנסרות ישרות . מקובל לסווג מנסרות לפי צורת הבסיס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית