. 1 לפניכם כמה זוויות . כתבו אילו זוויות גדולות . 90 !–מ . 2 הגדלים של הזוויות במשולש שבסרטוט הם : . 18 ! , 42 ! , 120 ! התאימו את המידות אל הזוויות במשולש . . 3 במצולע שבסרטוט סומנה זווית . העריכו את גודל הזווית : א . יותר 90 !–מ ב . פחות 90 !–מ ג . 90 ! ד . אי–אפשר לדעת . * משימות 6-1 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית - פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 - ג" עמ' © . 41–ו 40 , 38 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך . . 4 נתון ש– DC הוא ישר . בכל סעיף כתבו את הגודל של הזווית המסומנת בסימן שאלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית