מה נלמד ? סכום הזוויות במשולש זווית חיצונית במשולש סכום הזוויות במרובע סכום הזוויות במצולע ( למתעניינים ) סכום הזוויות במשולש דיון 1 א . סרטטו משולש כלשהו וגזרו אותו באופן מדויק ככל האפשר . סמנו את הקדקודים , C–ו B , A וצבעו כל זווית בצבע אחר . ( צבעו את הזוויות משני צדי הדף ( . ב . קפלו את המשולש כך שקו הקיפול יעבור בקדקוד , B וחלק אחד של הצלע AC ייפול על החלק האחר שלה . ( השתדלו לדייק בקיפול ככל האפשר ( . נמקו מדוע קו הקיפול שהתקבל הוא גובה במשולש . ABC הערה : אם המשולש שסרטטתם אינו משולש חד–זוויות , קפלו דרך קדקוד הזווית שאינה חדה . ג . פתחו את הקיפול .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית