מה נלמד ? מיון משולשים לפי צלעות ולפי זוויות סרטוט משולשים לפי נתונים קשר בין אורכי צלעות של משולש מיון משולשים לפי צלעות ולפי זוויות דיון 1 א . מיינו את המשולשים שלפניכם לפי צלעותיהם : משולש שונה–צלעות , משולש שווה–שוקיים , משולש שווה–צלעות . ב . מיינו את המשולשים לפי זוויותיהם : משולש ישר–זווית , משולש קהה–זווית , משולש חד–זוויות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית