מה נלמד ? משוואה כהשוואה בין שתי פונקציות מציאת פתרון של משוואה בייצוג גרפי ובטבלת ערכים דיון 1 תחנת דלק מציעה שני מסלולי תשלום : מסלול רגיל : ₪ 8 לליטר מסלול מנויים : מחיר מוזל של ₪ 6 לליטר ודמי מנוי של ₪ 80 לחודש . א . המשתנה x מייצג את כמות הדלק שצורכים במהלך החודש . הסבירו מה מתארת כל אחת מהפונקציות : f ( x ) = 8 x g ( x ) = 6 x + 80 ב . לפניכם טבלת ערכים של הפונקציות . g ( x )–ו f ( x )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית