מה נלמד ? זיהוי ובנייה של משוואות המתאימות לבעיה פתרון בעיות בעזרת משוואות דיון 1 מספר אחד גדול פי 3 ממספר אחר . סכום שני המספרים הוא . 124 א . המשתנה x מייצג את המספר הקטן . הסבירו מה מתאר בסיפור כל אחד מהביטויים : 1 3 x 2 124 - x 3 x + 3 x 4 124 - 3 x 5 124 ב . כתבו משוואה המתאימה לסיפור . האם יש משוואות מתאימות נוספות ? אם כן , כתבו גם אותן . ג . פתרו את אחת המשוואות שכתבתם ומצאו את שני המספרים . פתרון בעיה מילולית בעזרת משוואה דוגמה טליה בחרה מספר וחיסרה ממנו . 40 המספר שקיבלה קטן פי 5 מהמספר שבחרה . איזה מספר בחרה טליה ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית