מה נלמד ? זיהוי פתרונות של משוואה פתרון משוואות הכוללות שברים 1 בכל סעיף קבעו אם x = -2 הוא פתרון של המשוואה . תזכורת המספרים שהצבתם במשוואה יוצרת שוויון מספרי נקראים פתרונות של המשוואה . דוגמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית