. 1 הגרף שלפניכם מתאר את הטמפרטורה שנמדדה בירושלים באחד מימי החורף . המדידות נערכו במשך 24 שעות החל מהשעה 24 : 00 ועד השעה 24 : 00 שלמחרת , כל שעתיים . א . באיזו שעה הייתה הטמפרטורה הגבוהה ביותר ? ב . באיזו שעה הייתה הטמפרטורה הנמוכה ביותר ? ג . מה הייתה הטמפרטורה בשעה ? 20 : 00 ד . באילו שעות הייתה הטמפרטורה ? 2 ! c ה . בין אילו שעות סמוכות שבהן נמדדה הטמפרטורה הייתה ירידה מקסימלית בטמפרטורה ? ו . מהו ההפרש בין הטמפרטורה שהייתה בשעה 8 : 00 לבין זו שהייתה בשעה ? 4 : 00 ז . מהו הפער במעלות ( ההפרש ) בין הטמפרטורה הגבוהה ביותר לטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדו ? ח . האם ניתן להסיק מהגרף מה הייתה הטמפרטורה בשעה ? 19 : 00 נמקו את תשובתכם . . 2 בית ספר ללימודי מחשב מקיים קורסים נפרדים לגברים ולנשים . ההנהלה ערכה סקר על מספר בוגרי הקורסים שסיימו את לימודיהם לפני שנה במחוזות שונים בארץ . התקבלו התוצאות הבאות : במחוז המרכז סיימו את הקורס 750 נשים 250–ו גברים בחודשים שבט-תמוז , 100 נשים 500–ו גברים בחודשים אב-טבת . במחוז הצפון סיימו את הקורס 205 נשים 328–ו גברים בחודשים שבט-תמוז , 480 נשים 520–ו גב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית