מה נלמד ? המושג פונקציה שלושה ייצוגים של פונקציה - תיאור מילולי , טבלת ערכים וגרף מעבר מייצוג אחד של פונקציה לייצוג אחר אפיוני פונקציה : עולה , יורדת וקבועה דיון 1 משאית יצאה מחיפה . במהלך הנסיעה עצרה פעמיים . הגרף שלפניכם מתאר את המרחק מחיפה בהתאם לזמן שעבר מתחילת הנסיעה . א . השלימו את הטבלה על סמך הגרף הנתון . ב . באילו פרקי זמן לא נסעה המשאית ? הסבירו . ג . האם חזרה המשאית לחיפה ? הסבירו . ד . מה היה המרחק המרבי שלה מחיפה במהלך הנסיעה ? ה . האם ייתכן שבנקודת זמן מסוימת במהלך הנסיעה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית