מה נלמד ? הכרת מערכת צירים קריאת שיעורי נקודות וסימון נקודות במערכת צירים תכנון מערכת צירים דיון 1 לפניכם שני צירי–מספרים המאונכים זה לזה והנקודות המסומנות . M , E , K נסו לתאר את מקומן של הנקודות . M–ו E , K  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית