אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי כיתה ז - חלק 3 פונקציות משוואות - חלק ב משולש ומנסרה משולשת פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי מקורות וזכויות לתמונות : עטיפה : Pressmaste | Dreamstime . com , beboy / shutterstock . com , vlastas / shutterstock . com עמוד Photo : Adrian Pingstone ( Wikipedia ) - 29 עמוד Maximult / shutterstock . com - 41 עמוד - 42 בקבוק מעבדה Africa Studio / shutterstock . com -  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית