כתיבה ופיתוח : צוות היסטוריה ניהול צוות היסטוריה : ד"ר קציעה אביאלי- טביביאן פתיחה הספר עולמות נפגשים , מאות חמישית עד השש - עשרה , מיועד לתלמידי כיתה ז . ' הספר מזמ ן סביבה לימודית עשירה המתחשבת בשונות הלומדים ומאפשרת רכישת מיומנויות ללימוד היסטוריה בעזרת ייצוגים מילוליים וחזותיים : מקורות , מפות , תמונות . את הספר מלווה אתר תולדוט www . toldot . cet . ac . il ובאמצעות מדוריו הוא מאפשר תהליכי הוראה למידה ברמות העמקה מגוונות ובמסגרות למידה שונות . בספר על מרכיביו השונים מענה למטרות הוראת-למידת היסטוריה . בתחום הקוגניטיבי מוגדרות המטרות : הכרת אירועים , רכישת מושגים ומיומנויות , פיתוח חשיבה היסטורית ( בעזרת הבחנה בין סיבה לתוצאה , בין דעה לעובדה , הסקת מסקנות . ( הנרטיב בפרקי הספר , השמות והמושגים המבוארים - מאפשרים ללומד להכיר את האירועים המרכזיים של המאות הללו . מגוון התעודות וקטעי המחקר בכל פרקי הספר , השאלות לסעיפי הפרק והשאלות לחזרה ולדיון - מאפשר ים פיתוח חשיבה היסטורית . הכרת האירועים והמושגים , הפקת מידע מן המקורות , קריאת המפות והתמונות יוצרים אצל הלומד בסיס ידע המזמן עיון ביקו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית