ע' הלל הוי מה קשה , מה עלוב להיות זבוב ! - זבזב הזבוב בקול עצוב . כלם , כל העולם רודפים אותי . פוי , זה חיים ? זה דידיטי ! הה , לו הייתי למשל צרצר ! - הזבוב אמר . - לעזאזל אתה עם ה מ ש ל , רק בגללו אני כל - כך אמלל ! - הצרצר ממגרתו נסר . משל ! רק זה חסר ! אי , מרגיזים אותי כלם , קוראים לי בשמות : "עצלן , עצלן ! כל ו לא עושה , רק מנגן " ! שקרים ! דבות !  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית