ע' הלל הנמלה הצטננה , השתעלה ולא יכלה האמללה לשיר עם כל המקהלה ! מה עשתה הנמלה ? ביצה קלה אכול אכלה , וכוס חלב חם שתתה . מיד רוח לה , לנמלה , כי שוב יכלה בצהלה לשיר עם כל המקהלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית