נורית זרחי אסתר ק רואת כשהיא הולכת ברחוב . אסתר ק רואת כשהיא במטה . אסתר ק רואת בזמן האכל . אסתר ק רואת כשהיא בכתה . אסתר ק רואת בכל מקום . אסתר ק רואת כל היום . אסתר הולכת ברחוב ולא רואה כבישים . אסתר הולכת ישר ולא רואה אנשים . אסתר הזהרי , ישר על עמוד את עולה ! ואסתר נתקלה . אך היא לא מרימה את הראש היא באמצע המלה . אסתר ק רואת גם באמבטיה . ק רואת כשהיא מכינה שעורים . ואין לה אף פעם מה לקרא - כי אסתר גמרה כבר את כל הספרים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית