הלטאות הן קבוצה של זוחלים . לרוב הלטאות יש גוף מוארך , זנב וארבע רגליים . להרבה לטאות יש יכולת מיוחדת . כאשר הלטאה מרגישה שטורף מנסה לתפוס אותה , היא מנתקת את זנבה מן הגוף . הזנב ממשיך לפרפר דקות אחדות גם כשאינו מחובר לגוף הלטאה . תשומת לבו של הטורף מופנית לזנב המפרפר , ובינתיים הלטאה מתרחקת ונעלמת . כעבור זמן מה צומח ללטאה זנב חדש . לפעמים הזנב נקטע וגדל מחדש יותר מפעם אחת . יש לטאות שאפשר להבחין בזנב שלהן בין החלק החדש לחלק ה"ישן" יותר . לא ידוע בוודאות אם קטיעת הזנב גורמת ללטאה כאב , אבל ללא ספק יש להימנע מקטיעה של הזנב במתכוון . הזנב הוא איבר חשוב לתנועה וליכולת הטיפוס של הלטאה . עד לצמיחת הזנב החדש התנועה של הלטאה איטית יותר , והיא עלולה להיטרף ביתר קלות . . 1 מצאו שורות בשיר שמתארות את התופעה שמוסברת בקטע . . 2 כשהילד בשיר ראה מה קרה לזנב הוא היה עצוב . על פי קטע המידע , מה אפשר לספר לילד הזה כדי להרגיע אותו ? . 3 הציעו כותרת מתאימה לקטע . . 4 השיר וקטע המידע מתארים אותה תופעה . במה שונים התיאורים זה מזה ? . 5 לפניכם כמה פעלים מהקטע : מרגישה , מנתקת , מופנית . באיזה זמן הפעלים בק...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית