בשנים הראשונות לאחר קום המדינה הוקמו בארץ הרבה יישובים חדשים ; הבתים היו קטנים ופשוטים , ובחלק מהמקומות גם כבישים לא נסללו . בימי הקיץ שיחקו הילדים יחפים בשבילי העפר , בפרדסים ובמטעים . הסיפור שתקראו מופיע בספר " כזה גיבור" שהתפרסם באותה תקופה , לפני 60-כ שנה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית