התפילה לשלום חיילי צה"ל ולכוחות הביטחון בישראל נאמרת בשבתות ובחגים . התפילה חוברה על ידי הרב שלמה ג ר בב ימ ראשית המדינה . מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב , הוא יברך את חילי צבא הגנה לישראל ושאר כוחות הבטחון , העומדים על משמר ארצנו וערי אלקינו , מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים , ומן הים הגדול עד לבוא הערבה , ביבשה באויר ובים . יתן ה' את אויבינו הקמים עלינו נגפים לפניהם ! הקדוש ברוך הוא ישמר ויציל את חילינו מכל צרה וצוקה , ומכל נגע ומחלה , וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם . ידבר שונאינו תחתיהם , ויעטרם בכתר ישועה ובעט ת נצחון . ויקים בהם הכתוב : " כי ה' אלקיכם ההלך עמכם , להלחם לכם עם איביכם להושיע אתכם" ( דברים כ , ד . ( ונאמר : "אמן . " מתוך תפלת שחרית של שבת ויום טוב נגפים - מפסידים צוקה - מצוקה ישועה - הצלה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית