מרים רות ימים אחדים לפני פסח ארז'יקה הביאה למחבוא קופסת פח גדולה . " בקופסה הזאת נשמור מצות ועוגיות פסח " , היא אמרה , " נעשה לנו פה סדר קטן ואולי יבוא אלינו אליהו הנביא " ... פרצנו בצחוק . זה הזכיר לנו מה שקרה לי פעם עם אליהו הנביא , כשעוד הייתי בכיתה א' וראיתי אותו ... כל כך רציתי אז לראות את אליהו הנביא . הרבה סיפורים שמעתי עליו , ובכל שנה בליל הסדר היינו מכינים לכבודו כיסא מיוחד וכוס של כסף ופותחים את הדלת לקראת בואו . תמיד התאמצתי להישאר ערה עד סוף הסדר , אבל בלי שהרגשתי נעצמו לי העיניים לפני שהגיע . באותה שנה , לקראת החג , חלה אחי יהודה . בבוקר ניגשתי למיטתו להעיר אותו , ונבהלתי : "אימא " , קראתי , "תראי את יהודה , הוא כל כך אדום " ! אימא מיהרה אליו , הביטה בו ואמרה : " יהודה , כולך פורח , זאת פריחה של מחלה , צריך לקחת אותך לרופא " . " פרח פורח - נותן ריח " ! התגריתי בו . גוי - מי שאינו יהודי " גומבוץ , תשתקי " ! הוא כעס . אימא זירזה אותנו להתלבש ולהתארגן , וקראה לי להתלוות אליהם בדרך לרופא . יצאנו יחד באיחור . כשהתקרבנו לבית הספר היהודי , אימא אמרה לי : " אנצ'יקה , מכאן תמשיכי ל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית