תני דבי ר' ישמעאל : בשעה שיצאו ישראל ממצרים למה היו דומין ? ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן , ונכנסה לפנים ולא היתה יכולה להכנס , שעדין הנחש מקנן . תחזר לאחורה לא תהי יכולה , שהנץ עומד בחוץ . מה עשתה היונה ? התחילה צווחת ומטפחת באגפיה , כדי שישמע לה בעל השובך ויבא ויצילה . כך היו ישראל דומים על הים : לירד לים לא היו יכולין , שעדין לא נקרע להם הים . לחזר לאח רויהם לא היו יכולין , שכבר פרעה הקריב . מה עשו ? וייראו מאד ויצעקו בני ישראל אל . 'ה מיד ( שמות י"ד ) " ויושע ה' ביום ההוא . " שיר השירים רבה ב , יד תני דבי ר' ישמעאל - סיפרו בשמו של רבי ישמעאל נץ - עוף דורס נקיק הסלע - סדק רחב בסלע מקנן - יושב בקן שלו מטפחת באגפיה - מזיזה את כנפיה לירד - לרדת שיחה בכיתה . 1 איזו הרגשה מעורר בכם המדרש הזה ? הסבירו מדוע . . 2 במדרש כתוב שהיונה ברחה "מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע ומצאה שם הנחש מקנן . "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית