שיאריה ! מי שרוצה להיות קרוקודיל - שיקרקדל ! מי שרוצה להיות צפור - שיצפרפר ! ע' הלל נעים להכיר - שיר . 1 אילו רצה המשורר ע' הלל לתת כותרת לשיר הזה , מה הייתם מציעים לו ? הציגו בפני הכיתה את ההצעות שלכם , והסבירו למה אתם חושבים שהן מתאימות . סימנים בשיר . 2 א . עבדו בזוגות : את השיר הקצר אפשר לחלק לשלושה חלקים : שורות ראשונה ושנייה , שלישית ורביעית , חמישית ושישית . במה דומים שלושת החלקים ? כתבו . ב . מה נכון לומר על כל זוג שורות ? בחרו משפט והסבירו . המשורר בחר שם עצם ויצר ממנו פועל המשורר בחר פועל ויצר ממנו שם עצם ג . הוסיפו עוד שני בעלי חיים וכתבו על כל אחד מהם : מי שרוצה להיות - ! ש  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית