. 6 א . התבוננו במידע הכתוב בשתי הכרזות שבעמוד הקודם וענו על השאלות בטבלה ( לא לכל הפרטים יש תשובה . ( שימו לב , את המילה "עדלאידע" אפשר לכתוב גם בלי האות : 'א " עדלידע , " אבל מבטאים את המילה בלי שינוי . ב . על פי מה שכתבתם בטבלה , באיזו כרזה מופיע מידע מפורט יותר ? ג . מהי , לדעתכם , המטרה של פרסום הכרזות ? שיחה בכיתה . 7 התבוננו שוב בשתי הכרזות . הפעם שימו לב במיוחד לצורה של הכרזות . א . האם האיורים עליזים , לדעתכם ? בשתי הכרזות ? באחת מהן ? נמקו את תשובתכם . ב . האם , לדעתכם , הצבעים מתאימים לכרזות של פורים ? נמקו את תשובתכם . . 8 א . לפניכם עוד שתי כרזות על עדלידע בירושלים . התבוננו בשתיהן ובכרזה מספר 2 שבעמוד . 53 באיור של כל שלוש הכרזות יש משהו משותף . מהו ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית