. 1 קראו את הכותרת . במה , לדעתכם , יעסוק הפרק על פי הכותרת שקראתם ? . 2 הספר שלנו מחולק לשערים . שערו , מדוע פרק זה מופיע בשער " שמחה וששון ? "  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית